Dobrodošli na naši spletni strani!

Vrste inštrukcij:

Oblike dela:

Izbirate lahko med dvema oblikama dela:

  • individualna
  • dvojice, izključno za učence in dijake z enako snovjo


Učinkovitejše učenje boste omogočili, če boste k uram inštrukcij prinesli zapiske učne snovi, učbenike, delovne liste,..., ki ji uporabljate pri pouku, ter zvezek, v katerem imate urejene zapiske na inštrukcijah predelane snovi, vaje in domače naloge.


Lokacija inštrukcij